Aktuellt

AKTUELLT

Var god besök vår facebooksida för aktuell information.


www.facebook.com/frosobatklubbAGENDA


Alla klubbens medlemmar är välkommen att delta på klubbens möten!


2023

11 januari       Styrelsemöte           19.00, Bikupan


23 februari      Styrelsemöte           19.00, Bikupan


22 mars          Årsmöte                19.00, Bikupan


26 april         Styrelsemöte           19.00, Bikupan


13 maj           Arbetsdag        09.00-16.00, Varvet


10 juni          Sjösättning      09.00-16.00, Varvet


11 juni          Sjösättning      09.00-16.00, Varvet


14 juni          Styrelsemöte           19.00, Varvet


17 juni          Sjösättning      09.00-16.00, Varvet


18 juni          Sjösättning      09.00-16.00, Varvet


30 augusti       Styrelsemöte           19.00, Varvet


10 september     Torrsättning trä 09.00-16.00, Varvet


23 september     Torrsättning     09.00-16.00, Varvet


24 september     Torrsättning     09.00-16.00, Varvet


1 oktober        Torrsättning reservdag


11 oktober       Styrelsemöte           19.00, Varvet


22 november      Styrelsemöte           19.00, Bikupan2024

10 januari       Styrelsemöte           19.00, Varvet