Varvsbestämmelser

VARVSBESTÄMMELSER

Mjälle VarvALLMÄNT/FÖRVALTNING

Mjälle båtvarv drivs och förvaltas av Frösö Båtklubb. Marken ägs av Östersund kommun. Dessa bestämmelser bestäms av Frösö Båtklubb: s föreningsmöte. Ansvarig för varvet, åtgärder och arbete är varvschef som väljs på Frösö Båtklubb: s föreningsmöte.ANSVARSFRÅGOR

Frösö Båtklubb frisäger sig från allt ansvar för skada som kan tillfogas medlem och hans egendom, oavsett om vållande anses föreligga eller ej.MEDLEMSKAP OCH BÅTHUSPLATSINNEHAVARE

För att vara båthusplatsinnehavare krävs att man är medlem i Frösö Båtklubb. Båthusplatsinnehavaren äger rätten till sin plats. Uteslutning som båthusplatsinnehavare kan göras på samma sätt som uteslutning klubbmedlem enligt Frösö Båtklubb: s stadgar, båthusplatsen tillfaller då Frösö Båtklubb utan att någon ersättning utgår.ARBETSPLIKT

Samtliga båthusplatsinnehavare har arbetsplikt på varvet i en omfattning av minst 1 dag per säsong. Den som inte utför sin skyldighet på den dag varvschefen utser, skall erlägga en avgift som Frösö Båtklubb: s styrelse fastställer. Båthusplatsinnehavare kan utföra sin arbetsplikt vid tillfälle som överkommes med varvschefen. Det åligger också båthusplatsinnehavaren att utföra rondering höst, vinter och vår.FÖRSÄKRING

Båtplatsinnehavaren SKALL ha minst ansvarsförsäkring.AVGIFTER

Förutom medlemsavgift i Frösö Båtklubb skall båthusplatsinnehavaren även erlägga en varvsavgift som fastställes av Frösö Båtklubb. Varvsavgiften inkluderar ordinarie torr- och sjösättning på bestämda datum. Extra torr- och sjösättning enligt fastställd avgift.FÖRSÄLJNING, UTHYRNING, UTLÅNING

Försäljning av båthusplats skall ske till ett indexreglerat maxpris som fastställs av Frösö Båtklubb. Båhusplatsinnehavare har rätt att uthyra eller utlåna båthusplats endast till medlem i Frösö Båtklubb.BÅTHUSPLATS, MILJÖANSVAR, MM

Det åligger varje båthusplatsinnehavare att hålla båthusplatsen städad samt att ordning och reda skall råda. Det åligger båthusplatsinnehavaren att transportera bort miljöfarligt avfall. Båthusplatsinnehavaren får endast förvara båtrelaterade saker i båthusen, förutom arbetsbänk och/eller 1 förvaringsskåp.
Dessa varvsregler är antagna på årsmötet den 27 oktober 2021.