Styrelsen

STYRELSEN

Håkan Göransson

Ordförande

ordforande@frosobk.se

Lars Hellzen

Varvschef

Henrik Nilsson

Styrelseledamot

Bo Eklund

Kassör

kassor@frosobk.se

tel: 070-567 37 91

Joakim Svedberg

Vice ordförande

Daniel Stenbäck

Sekreterare