Styrelsen

STYRELSEN

Håkan Göransson

Ordförande

ordforande@frosobk.se

Jens Jonsson

Varvschef

Sören Sjöström

Suppleant

Bo Eklund

Kassör

kassor@frosobk.se

tel: 070-567 37 91

Joakim Svedberg

Vice ordförande