Styrelsen

STYRELSEN

Håkan Göransson

Ordförande

ordforande@frosobk.se

Lars Hellzen

Varvschef

Henrik Nilsson

Styrelseledamot

Eric Nilsson

Kassör

kassor@frosobk.se

tel: 070-348 53 92

Joakim Svedberg

Vice ordförande

Daniel Stenbäck

Sekreterare